linkedin googleplus

Aktualności

Mobil 1 wprowadza innowacyjne opakowanie Mobil Boxx

Mobil 1 wprowadza innowacyjne opakowanie Mobil Boxx

Producent olejów syntetycznych Mobil 1 stawia na innowacje>> więcej

Finały VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

Finał VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników– podsumowanie
Rekordowa edycja Mistrzostw. Konkurs ze statuetką Motor Show Awards 2019>> więcej

Weź udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników!

Mechanik Zawodowy, Młody Mechanik oraz po raz pierwszy Młody Mechanik Maszyn Rolniczych – w takich kategoriach będą rywalizować uczestnicy VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników pod patronatem producenta o...>> więcej

Wygraj hybrydowego Lexusa z Mobil 1™

Hybrydowy Lexus CT200h czeka na zwycięzcę konkursu organizowanego przez producenta syntetycznych olejó...>> więcej

Mobil Delvac™ Strong Traker: nowe konkurencje na Poznań Motor Show Truck

 >> więcej

Red Bull Racing i ExxonMobil

 >> więcej

GAZELE BIZNESU 2016

>> więcej

Mobil 1 FS 0W-40 i Mobil 1 FS x1 5W-50

 >> więcej

Czy wiesz że?

pompa rynek główny

Narzędzie doboru oleju

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego oleju lub szukasz odpowiedniego oleju dla Twojego samochodu osobowego, dostawczego czy ciężarowego, to narzędzie pomoże Ci znaleźć odpowiedni olej na podstawie podanych przez Ciebie danych.

Narzędzie doboru oleju Product Selector 2.0.

Dobierz właściwy olej do samochodu osobowego

Dobierz olej do pojazdu ciężarowego lub maszyny roboczej

Dobierz Olej

Skład podatkowy

 Od 2007 roku decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 17.11.2006 dexol skład podatkowy
firma DEXOL uzyskała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego pod numerem PL35100170302 zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym oraz aktami powiązanymi.


   Posiadany status składu umożliwia nam sprzedaż grupy środków smarnych
w procedurze zwolnienia oraz zawieszenia podatku akcyzowego.

dexol skład
   Zgodnie z nową Ustawą o podatku akcyzowym obowiązującą od 1 marca 2009r. (Dziennik Ustaw nr 3 z 2009r. poz. 11) zmieniły się warunki stosowania zwolnień od podatku akcyzowego.  Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy będzie obowiązywało również cały szereg rozporządzeń.

Zwalnia się od akcyzy:

Zgodnie z §9 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i  2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników w przypadku m.in. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub do podmiotu pośredniczącego.

I. Zgodnie z nową Ustawą podmiot ubiegający się o zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie jest
zobowiązany do:

1. Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego ( do druku zgłoszenia należy dołączyć kopię KRS, kopię nadania NIP i Regonu, Kopię przelewu na kwotę 170 zł na konto  właściwego Urzędu Miasta ). Należy również określić rodzaj i przewidywane średnie miesięczne ilości zużywanych wyrobów akcyzowych.
2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych ewidencji określa Dziennik Ustaw Nr 32 poz. 251.
3. Potwierdzania dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odsyłania ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki. (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
4. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz określić przeznaczenie.

II. W przypadku podmiotów  posiadających składy podatkowe przepisy pozostają bez zmian.Warunkiem zakupu w składzie podatkowym naszej firmy wyrobów akcyzowych w procedurze  zawieszenia podatku akcyzowego jest:

1. Posiadanie i przedstawienie decyzji odpowiedniego naczelnika Urzędu Celnego zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego.
2. Złożenie zamówienia
3. Potwierdzenie i odesłanie faktury sprzedaży oraz karty nr 3 ADT - Administracyjny Dokument Towarzyszący.

III. W przypadku podmiotów pośredniczących nie posiadających składu podatkowego wymagania
są następujące:
1. Podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się we właściwym urzędzie celnym,
2. Prowadzenia ewidencji,
3. Potwierdzeń dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odesłanie ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki, (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
4. Złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
5. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz adnotację że środek smarny będzie do dalszej odsprzedaży.

            Bardzo prosimy o podjęcie działań w celu uzyskania numerów rejestracyjnych i zapoznanie się w swoim
            zakresie z wymogami nowej Ustawy o podatku akcyzowym

            W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt..

Linia